Allmänna användningsvillkor

HAMELIN Group (HOLDHAM) (”HAMELIN”) hälsar dig välkommen till sin webbplats, www.my-oxford.com (”webbplatsen”).
För att kunna ge dig bästa möjliga webbupplevelse har HAMELIN utarbetat dessa allmänna användningsvillkor (”GTU”) med information om innehållet på webbplatsen och dess användning.

Tillgång till och navigering på webbplatsen eller någon del av webbplatsen innebär automatiskt ett godkännande av GTU. Det är viktigt att du till fullo förstår ovanstående och att du, om du inte skulle hålla med, omedelbart avstår från att surfa på webbplatsen.

GTU kompletteras av en sekretesspolicy och en cookiepolicy som beskriver hur personuppgifter och cookies används och vi ber dig att läsa igenom villkoren.

I. Juridisk information

Webbplatsutgivare:

HOLDHAM Aktiebolag
SIREN kodnummer 552 132 961, med ett aktiekapital på €2 800 000
Med huvudkontor på 1, Rue du Campus, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, FRANKRIKE
Tel: +33 231 463 737

Publikationschef: Catherine BARTHE,

Webbplatsvärd: Eolas, 29 rue Servan, 38000 Grenoble, Frankrike

Webbplatsdesigner: Acti, 289 rue de Garibaldi, 69007 Lyon, Frankrike

II. Introduktion till webbplatsen och dess tjänster

Webbplatsen tillhandahåller olika typer av information om varumärken, kataloger, produkter och tjänster som marknadsförs av HAMELIN-enheter och våra senaste nyheter och evenemang.

I synnerhet kan du titta på videor samt läsa och ladda ner de pressmeddelanden och den information som vi publicerar.

III. Ansvar

Som användare är du medveten om riskerna med att surfa på nätet, inklusive risken för att din datorutrustning kontamineras av virus. Du är också medveten om att HAMELIN under inga omständigheter kan hållas ansvarig för eventuella förluster, funktionsstörningar eller andra skador som åsamkats din datorutrustning, programvara, nätverksutrustning osv. till följd av att nämnda risker har blivit verklighet.

HAMELIN strävar efter att kontrollera och uppdatera informationen som finns på webbplatsen så regelbundet som möjligt. Vi kan emellertid inte garantera att informationen är fullständig eller riktig eller att tredje part inte har modifierat den. Därför kan HAMELIN inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador som orsakas av användningen av informationen på webbplatsen.

Webbplatsen kan även innehålla hypertextlänkar som pekar till andra internetsidor. HAMELIN kontrollerar inte riktigheten eller säkerheten på ovanstående webbplatser och kan därför inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår till följd av användning av eller åtkomst till informationen på dem eller deras innehåll.

HAMELIN ber dig att kontrollera informationen på webbplatsen och att rapportera potentiella fel eller felaktigheter, särskilt via kontaktformuläret.

IV. Immateriella rättigheter

Alla webbplatsfunktioner skyddas av immateriella rättigheter.

  • Webbplatsens funktioner

Logotyper, texter, datasammanställningar, grafiska funktioner, piktogram, bilder, fotografier, videor, ljudklipp, musik, programvara, kataloger och varumärken (”Innehållet”) som visas på webbplatsen, samt dess allmänna struktur och presentation skyddas av lagstiftningen om immateriell äganderätt.

Fullständig eller partiell användning, mångfaldigande eller imitation av några av dessa funktioner annat än inom ramen för den användarlicens som beskrivs nedan och utan att HAMELIN först har gett sitt uttryckliga tillstånd till är ett brott mot lagstiftningen om immateriell egendom och utgör även piratkopiering eller bedräglig extraktion av data och gör att du riskerar såväl civilrättsliga som straffrättsliga påföljder.

  • Användarlicens

HAMELIN beviljar dig en licens för icke-kommersiellt bruk, inom ramen för presentationen av dess produkter och relaterade pressmeddelanden, av det innehåll som finns tillgängligt i sektionen ”Pressområde” på webbplatsen (”Licensen”). Licensen beviljas kostnadsfritt för alla länder i världen och för den tid som HAMELINs immateriella rättigheter varar. Licensen kan återkallas när som helst.

Licenstagaren förbinder sig att använda innehållet på ett ansvarsfullt sätt samt att inte inkräkta på HAMELINs, dess dotterbolags eller anställdas rättigheter, image eller anseende. Licenstagaren förbinder sig framför allt att inte associera innehållet med innehåll tillhörande tredje part, att respektera innehållet och att ange att HAMELIN äger de immateriella rättigheterna genom att nämna ©HAMELIN.

  • Hypertextlänkar

HAMELIN förbehåller sig rätten att begära att en länk till webbplatsen som kan skada den senare tas bort.

Webbplatsen My-Oxford innehåller hypertextlänkar till andra webbplatser som är konfigurerade med HOLDHAM-avtalet, Eftersom HOLDHAM inte kan kontrollera innehållet på de besökta webbplatserna, ska det dock inte acceptera något ansvar i detta avseende.

V. Personuppgifter och webbinformation

HAMELIN samlar in och behandlar personuppgifter om webbplatsens användare i enlighet med gällande lagstiftning och dess sekretesspolicy.
Webbplatsen använder också olika cookies; en beskrivning av hur de används och hur du nekar användning av dem finns i Cookiepolicyn.
Vi ber dig att läsa igenom dessa båda dokument noggrant.

VI. Diverse

HAMELIN förbehåller sig rätten att när som helst ändra i dessa GTU.
Dessa GTU regleras av fransk lag. Eventuella tvister som uppstår i samband med tillämpningen eller tolkningen av GTU faller under de franska domstolarnas behörighet.

Kontakta
För ytterligare information eller begäran om GTU kan du kontakta HAMELIN via kontaktformuläret på webbplatsen.