Generelle vilkår for anvendelse

HAMELIN Group (HOLDHAM) ("HAMELIN") byder dig velkommen til sit website, www.my-Oxfod.com ("websitet").

For at give dig den bedst mulige browseroplevelse har HAMELIN udarbejdet disse Generelle Vilkår for Anvendelse ("GVA") med oplysninger om indholdet af websitet og dets anvendelse.

Adgang til og browsing på websitet eller en del af websitet indebærer accept af de pågældende GVA. Det er vigtigt, at du fuldt ud forstår ovenstående, og hvis du er uenig i disse vilkår, bør du straks afstå fra at browse på websitet.

Disse GVA er suppleret af en fortroligheds- og en cookiepolitik, der skitserer brugen af personoplysninger og cookies, og vi opfordrer dig til at gennemlæse disse.

I. Juridiske meddelelser

Udgiver af websitet:
Aktieselskabet HOLDHAM
SIREN-kodenummer 552 132 961, med en aktiekapital på €2.800.000
Med hovedkontor på adressen 1, Rue du campus, 14200 Herouville Saint Clair, Frankrig.
Tlf.: +33 231 463 737

Udgivelseschef: Catherine BARTHE

Website-vært: Eolas, 29 rue Servan, 38000 Grenoble, Frankrig

Webdesigner: Acti, 289 rue de Garibaldi, 69007 Lyon, Frankrig

II. Introduktion til websitet og dets tjenester

Websitet giver forskellige oplysninger om de brands, kataloger, produkter og tjenester, der markedsføres af HAMELIN-enheder, samt vores seneste nyheder og begivenheder.

Du kan især se videoer og læse og downloade de pressemeddelelser og oplysninger, vi publicerer.

III. Ansvar

Som bruger anerkender du de risici, der er forbundet med at browse online, herunder den potentielle virusforurening, der cirkulerer på internettet, og som dit computerudstyr kan udsættes for. Du anerkender også, at HAMELIN under ingen omstændigheder kan holdes ansvarlig for tab, funktionsfejl eller andre skader på dit computerudstyr, software, netværksudstyr osv., der skyldes materialiseringen af de nævnte risici.

HAMELIN bestræber sig på at kontrollere og opdatere oplysningerne på websitet så regelmæssigt som muligt. Selskabet kan dog ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændige eller nøjagtige, eller at tredjeparter ikke har foretaget ændringer. HAMELIN kan derfor ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader forårsaget af brugen af oplysninger på hjemmesiden.

Websitet kan også indeholde hypertekstlinks, der fører til andre internetsider. HAMELIN kontrollerer ikke nøjagtigheden eller sikkerheden af ovennævnte internetsider og kan derfor ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge af brug af eller adgang til oplysningerne på disse sider eller disses indhold.

HAMELIN opfordrer dig til at tjekke de oplysninger, der er publiceret på hjemmesiden, og til at rapportere eventuelle fejl eller unøjagtigheder, især via kontaktformularen.

IV. Intellektuel ejendomsret

Alle funktioner på websitet er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder.

  • Websitets funktioner

De logoer, tekster, datasamlinger, grafiske funktioner, piktogrammer, billeder, fotografier, videoer, lyd, musik, software, kataloger og mærker ("indholdet"), der vises på websitet, samt dets generelle opbygning og præsentation er beskyttet af lovgivningen om intellektuel ejendomsret.

Enhver fuld eller delvis brug, reproduktion eller efterligning af nogen af disse funktioner, medmindre dette sker inden for rammerne af den brugslicens, der er skitseret nedenfor, uden HAMELINs forudgående, specifikke og udtrykkelige tilladelse udgør en overtrædelse af lovgivningen om intellektuel ejendomsret og udgør ligeledes piratkopiering eller svigagtig udvinding af data og udsætter som sådanne dig for både civil- og strafferetlig forfølgelse.

  • Brugslicens

Hamelin tildeler dig en licens til ikke-kommerciel brug i forbindelse med præsentationen af sine produkter og relaterede pressemeddelelser samt af indholdet i afsnittet "Presseområde" på websitet ("licensen"). Licensen tildeles gratis for alle lande i verden, så længe HAMELINs intellektuelle ejendomsrettigheder er gældende. Den kan til enhver tid tilbagekaldes.

Licenstageren påtager sig at bruge indholdet på en ansvarlig måde og ikke at krænke HAMELINs, dets datterselskabers eller dets medarbejderes rettigheder, image eller omdømme. Licenstageren forpligter sig navnlig til ikke at forbinde indholdet med tredjemands indhold, at respektere, at indholdet er fuldstændigt og at angive eksistensen af HAMELINs intellektuelle ejendomsrettigheder ved at nævne ©HAMELIN.

  • Hypertekstlinks

HAMELIN forbeholder sig ret til at anmode om fjernelse af ethvert link til websitet, som kan beskadige sidstnævnte.

My-Oxford websitet indeholder hypertekstlinks til andre websites, der er konfigureret med HOLDHAM-aftale. Da HOLDHAM imidlertid ikke er i stand til at kontrollere indholdet af de besøgte websites, påtager selskabet sig intet ansvar i denne henseende.

V. Personoplysninger og browserdata

HAMELIN indsamler og behandler personoplysninger om brugerne af websitet i overensstemmelse med den gældende lovgivning og dets fortrolighedspolitik.

Websitet bruger også forskellige cookies; brugen af disse og midlerne til at imødegå dem er skitseret i cookiepolitikken.

Vi opfordrer dig til at læse disse to dokumenter grundigt igennem.

VI. Diverse

HAMELIN forbeholder sig ret til at ændre disse GVA til enhver tid.

Disse GVA er underlagt fransk lovgivning. Enhver tvist, der opstår som følge af anvendelsen eller fortolkningen af disse GVA, henhører under de franske domstoles kompetence.

Kontakt
For yderligere oplysninger eller anmodninger vedrørende disse GVA kan du kontakte HAMELIN via kontaktformularen på websitet.