Generelle vilkår for bruk

HAMELIN-konsernet (HOLDHAM) («HAMELIN») ønsker deg velkommen til nettstedet www.my-oxford.com («nettstedet»).

For å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen har HAMELIN utarbeidet disse generelle vilkårene for bruk, med informasjon om innholdet på nettstedet og hvordan det skal brukes.

Når du bruker nettstedet, har du samtidig samtykket til de generelle vilkårene. Det er viktig at du forstår dette, og at du umiddelbart slutter å bruke nettstedet hvis du ikke er enig i vilkårene.

De generelle vilkårene suppleres av en personvernerklæring og retningslinjer for informasjonskapsler. Disse beskriver hvordan vi bruker personopplysninger og informasjonskapsler, og du bør lese disse også.

I. Juridisk informasjon

Utgiver av nettstedet:

HOLDHAM Joint-Stock Company
SIREN-kode nummer 552 132 961, med aksjekapital på 2 800 000 euro
Med hovedkontor i 1, Rue du Campus, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, FRANKRIKE
Tlf.: +33 231 463 737

Publiseringsansvarlig: Catherine BARTHE,

Leverandør av vertstjenester: Eolas, 29 rue Servan, 38000 Grenoble, Frankrike

Nettstedet er designet av: Acti, 289 rue de Garibaldi, 69007 Lyon, Frankrike

II. Introduksjon til nettstedet og tjenestene

Nettstedet inneholder informasjon om merker, kataloger, produkter og tjenester som markedsføres av HAMELINs selskaper, og nyheter og informasjon om arrangementer.

Du kan se videoer og lese og laste ned pressemeldinger og informasjon som vi publiserer.

III. Ansvar

Som bruker må du kjenne til risikoene som er knyttet til bruk av internett, inkludert at datautstyret ditt kan infiseres av virus som sirkulerer på internett. Du kjenner også til at HAMELIN ikke kan holdes ansvarlig for tap, problemer eller skader på datautstyr, programvare, nettverksutstyr eller lignende som følge av disse risikoene.

HAMELIN gjør sitt ytterste for å kontrollere og oppdatere informasjonen på nettstedet så hyppig som mulig. Men selskapet kan ikke garantere at informasjonen er fullstendig eller riktig, eller at den ikke har blitt endret av tredjepart. Derfor kan ikke HAMELIN holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som oppstår som følge av bruk av informasjon på dette nettstedet.

Nettstedet kan også inneholde lenker til andre nettsteder. HAMELIN kontrollerer ikke at eksterne nettsteder er sikre eller inneholder riktig informasjon, og derfor kan ikke selskapet holdes ansvarlig for skader som oppstår som følge av bruk av dem.

HAMELIN ber deg om å kontrollere informasjonen på nettstedet og rapportere potensielle feil eller unøyaktigheter, fortrinnsvis ved hjelp av kontaktskjemaet.

IV. Immaterielle rettigheter

Alt innhold på nettstedet er underlagt lov om opphavsrett.

  • Nettstedets innhold

Logoer, tekst, datasamlinger, grafikk, piktogrammer, bilder, fotografier, videoer, lyder, musikk, programvare, kataloger og merker («innholdet») som vises på nettstedet, samt den generelle strukturen og presentasjonen, er underlagt lov om opphavsrett.

All bruk, reproduksjon eller imitering av innholdet, bortsett fra innenfor lisensen som er beskrevet tidligere, og uten tillatelse fra HAMELIN, anses som et brudd på lov om opphavsrett, og kan føre til sivile og strafferettslige reaksjoner.

  • Lisens for bruk

HAMELIN gir deg rett til ikke-kommersiell bruk, som beskrevet her, av produkter og relaterte pressemeldinger, av innholdet som er tilgjengelig under «Presse» på nettstedet («Lisensen»). Lisensen er gratis, gjelder i hele verden og varer så lenge HAMELINs opphavsrett er aktiv. Den kan trekkes tilbake uten ytterligere forvarsel.

Den som benytter seg av lisensen, må bruke innholdet på en ansvarlig måte, og ikke skade rettighetene eller omdømmet til HAMELIN, selskapets datterselskaper eller medarbeidere. Den som benytter seg av lisensen, må ikke antyde at innholdet tilhører tredjepart, må vise innholdet i sin helhet og må også ivareta HAMELINs immaterielle rettigheter ved å nevne ©HAMELIN.

  • Eksterne lenker

HAMELIN forbeholder seg retten til å be om fjerning av lenker til nettstedet som kan skade selskapet.

Nettstedet My-Oxford inneholder lenker til andre nettsteder som er konfigurert med HOLDHAM-avtale. Men siden HOLDHAM ikke kan kontrollere innholdet på de eksterne nettstedene, kan heller ikke selskapet holdes ansvarlig for det.

V. Personopplysninger og opplysninger om bruk av nettstedet

HAMELIN samler inn og behandler personopplysninger om de som bruker nettstedet i tråd med gjeldende lovgivning og personvernerklæringen.

Nettstedet bruker også forskjellige informasjonskapsler. Du finner mer informasjon om disse i retningslinjer for informasjonskapsler.

Les disse to dokumentene grundig.

VI. Diverse

HAMELIN forbeholder seg retten til å endre disse generelle vilkårene uten ytterligere forvarsel.
De generelle vilkårene er underlagt fransk lov. Tvister som oppstår som følge av bruk eller tolkning av de generelle vilkårene er underlagt fransk lov.