PERSONVERNERKLÆRING

HAMELIN-konsernet (HOLDAM) og datterselskapene («HAMELIN») har som mål å ivareta brukernes personvern.
Derfor har HAMELIN utarbeidet denne personvernerklæringen for de som bruker («deg») My-Oxford nettsted («nettstedet»).

Personvernerklæringen kommer i tillegg til de generelle vilkårene for bruk av nettstedet. Den har som mål å

 • vise hvordan HAMELIN ivaretar dine personopplysninger.
 • informere deg om dine rettigheter.
 • informere deg om hvordan personopplysningene dine behandles.

Kort ordliste:

 • Personopplysninger: Informasjon som kan brukes til å identifisere en person, for eksempel navn, post- eller e-postadresse, fotografi, telefonnummer og kontonummer.
 • Behandlingsansvarlig: En person eller organisasjon som bestemmer formålet for behandling av personopplysninger, og hvordan de skal behandles.
 • Behandling: Enhver operasjon som involverer personopplysninger, for eksempel innsamling, lagring, bruk, strukturering og lignende.

I. HAMELINs forpliktelser

 • Hva er HAMELINs forpliktelser med hensyn til behandling av personopplysninger?

HAMELIN forplikter seg til å behandle opplysningene dine på en lovlig, rettferdig og åpen måte, og å oppdatere dem så regelmessig som mulig.

For å sikre at HAMELIN oppfyller sine forpliktelser, har selskapet utnevnt et personvernombud. Denne kan kontaktes på: data.protection@hamelinbrands.zendesk.com

 • Hva er HAMELINs forpliktelser med hensyn til lagring av opplysningene dine?

HAMELIN forplikter seg til å bare lagre opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle de opprinnelige forpliktelsene for behandlingen av dem.

 • Hva er HAMELINs forpliktelser med hensyn til å ivareta opplysningenes sikkerhet?

HAMELIN har iverksatt fysiske, elektroniske og administrative sikkerhetstiltak, inkludert kraftigere brannmur og passord, for å beskytte opplysningene dine.

 • Hva er HAMELINs forpliktelser med hensyn til overføring av opplysningene dine?

Siden enkelte av HAMELINs tjenesteleverandører og datterselskaper ligger utenfor EU, kan opplysningene dine overføres til tredjeland. HAMELIN sørger for at egnede garantier, som definert i europeisk lovgivning, er iverksatt.
HAMELIN overvåker alle overføringer til datterselskaper utenfor EU ved hjelp av standardkontrakten fra Europakommisjonen.

Ved overføringer til og fra tjenesteleverandører, sørger HAMELIN for at dette gjøres innenfor rammeverket for aktuelle garantier, inkludert de bindende konsernreglene, Privacy Shield-sertifiseringen og standardkontrakten fra Europakommisjonen.

II. Dine rettigheter

 • Hva er dine rettigheter?

I samsvar med gjeldende lovgivning har du følgende rettigheter:

 • Rett til å be behandlingsansvarlig om innsyn i personopplysningene dine.
 • Rett til å be om korrigering eller sletting av personopplysningene dine.
 • Rett til å trekke tilbake samtykke du har gitt til behandling av opplysningene.
 • Hvis det er aktuelt, har du rett til å motsette deg eller be om begrenset behandling av personopplysningene dine.
 • I visse tilfeller har du rett til dataportabilitet.

 

 • Slik kan du benytte deg av dine rettigheter

Du kan benytte deg av dine rettigheter ved å skrive til følgende adresse: corporate.privacy@hamelinbrands.zendesk.com
III. Behandling av opplysningene dine

 • Hvem er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine?

Databehandleren er HOLDHAM, med hovedkontor i 1, Rue du Campus, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR («vi»).
Behandling av opplysningene dine er basert på vår berettigede interesse for å tilby best mulige tjenester og for å samle inn statistikk om bruk av nettstedet vårt.

For å kunne gi deg tydelig informasjon om behandlingen av opplysningene dine har vi laget tabellen nedenfor.

Hvilke opplysninger leser og samler vi inn? Hvorfor behandler vi opplysningene dine?
Vi leser:
‐ Nettleserens språk
‐ IP-adressen din
Vi behandler disse opplysningene for å:
‐ Gi deg en bedre opplevelse når du besøker nettstedet
‐ Få nettstedet til å fungere
Vi samler inn:
– IP-adressen din og opplysninger om nettleseren
– Opplysninger du utleverer i kontaktskjema (e-postadresse, navn og IP-adresse).
Vi behandler disse opplysningene for å:
– Samle inn teknisk og publikumsrelatert statistikk
– Svare på forespørsler
– Bekjempe søppelpost

 

 • Hvem har tilgang til opplysningene dine?

Medarbeidere som har fullmakt til å behandle opplysningene dine som følge av stillingen sin, samt våre tjenesteleverandører som trenger tilgang for å drive eller forbedre tjenestene på nettstedet, har tilgang til opplysningene dine.

Vi sørger for nødvendige garantier for å beskytte opplysningene dine.

Vi bruker ikke opplysningene dine for andre formål, og vi vil aldri selge eller på andre måter utlevere opplysningene dine til tredjepart.