Fortrolighedspolitik

Respekten for individets rettigheder og frihedsrettigheder og beskyttelsen af individers personoplysninger er en topprioritet for HAMELIN (HOLDHAM) Group og dets forskellige datterselskaber ("HAMELIN").

Af hensyn til gennemsigtigheden har HAMELIN udarbejdet denne fortrolighedspolitik for brugerne ("dig") på My-Oxford website (“websitet”).

Fortrolighedspolitikken supplerer de Generelle Vilkår for Anvendelse af websitet. Den har til formål at:

 1. Skitsere HAMELINs forpligtelser vedrørende beskyttelsen af dine data,
 2. Informere dig om dine rettigheder og,
 3. Levere oplysninger om den behandling, der er udført på dine data

Kortfattet ordbog:

 • Personoplysninger: Oplysninger, der direkte eller indirekte identificerer en person, såsom et navn, en post- eller e-mailadresse, et fotografi, et telefonnummer, et bankkontonummer eller andre data, der gør det muligt at identificere en fysisk person.
 • Dataansvarlig: person eller organisation, der afgør formålene med og midlerne til behandling af personoplysninger.
 • Behandling: Enhver operation eller række af operationer, der anvendes på personoplysninger eller datasæt, såsom indsamling, opbevaring, brug, strukturering osv.

I. HAMELINs forpligtelser

 • Hvad er HAMELINs forpligtelser med hensyn til databehandling?

HAMELIN forpligter sig til at behandle dine data lovligt, loyalt og på en gennemsigtig måde samt at opdatere disse så regelmæssigt som muligt.

For at sikre, at HAMELIN overholder sine forskellige databeskyttelsesforpligtelser, har selskabet udnævnt en databeskyttelsesrådgiver ("DPO"). Denne kan kontaktes på følgende adresse: data.protection@hamelinbrands.zendesk.com
•Hvad er HAMELINs forpligtelser med hensyn til opbevaring af dine data?

HAMELIN forpligter sig til kun at opbevare dine data i det tidsrum, der er nødvendigt for at opfylde formålene med deres behandling.

 • Hvad er HAMELINs forpligtelser med hensyn til sikkerheden af dine data?

HAMELIN kan oplyse dig om, at der er indført fysiske, elektroniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger, herunder brug af udvidede firewalls og adgangskoder, for at sikre adgangen til dine personlige data.

 • Hvad er HAMELINs forpligtelser med hensyn til overførsel af dine data?

Da nogle af HAMELINs tjenesteleverandører og datterselskaber befinder sig uden for EU, kan dine data blive overdraget til tredjelande uden for EU. HAMELIN sikrer, at de relevante garantier, der er fastsat i EU-forordningerne, implementeres.

HAMELIN overvåger således eventuelle overførsler til dets datterselskaber, der er beliggende uden for den Europæiske Union, ved hjælp af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Med hensyn til overførsler til sine tjenesteleverandører og tjenesteydere sikrer HAMELIN, at disse falder inden for rammerne af de relevante garantier, herunder bindende virksomhedsregler, Privacy Shield-certificering og Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

II. Dine rettigheder

 • Hvad er dine rettigheder?

I henhold til gældende lovgivning har du følgende rettigheder:

 • Retten til at anmode den dataansvarlige om indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Retten til at tilbagekalde et samtykke, du måtte have givet til behandlingen af dine personoplysninger.
 • Retten til at gøre indsigelse mod eller anmode om at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvor dette måtte være relevant.
 • Under visse omstændigheder ret til dataportabilitet af dine personoplysninger.
 • Sådan udøver du dine rettigheder

Du kan udøve dine rettigheder ved at skrive til følgende adresse: corporate.privacy@hamelinbrands.zendesk.com

III. Behandlingen af dine data

 • Hvem er ansvarlig for at behandle dine personoplysninger?

Den dataansvarlige er HOLDHAM, som har hovedkontor på adressen 1, Rue du campus, 14200 Herouville Saint Clair, Frankrig (“vi”).

Behandlingen af dine data er baseret på vores legitime interesse i at give dig de bedst mulige tjenester og indsamle statistik over besøg på vores website.

For at give dig klare oplysninger om behandlingen af dine data har vi udarbejdet nedenstående tabel.

Hvilke data læser og indsamler vi? Hvorfor behandler vi dine data?
Vi læser:
‐ Din browsers sprog
‐ Din IP-adresse
Vi behandler disse data for at:
‐ Forbedre din oplevelse på websitet
‐ Gøre websitet funktionsdygtigt
Vi indsamler:
- Din IP-adresse og dine browserdata.
- De data, du har angivet på kontaktformularen (dvs. din e-mailadresse, dit navn og dit efternavn og din IP-adresse).
Vi behandler disse data for at:
- Indhente tekniske og målgrupperelaterede statistikker
- Besvare dine anmodninger
- Bekæmpe spam
 • Hvem tildeles dine data til?

Dine data tildeles til medlemmer af vores personale, der er bemyndiget til at behandle dem i kraft af deres tjenstlige opgaver, samt til vores tjenesteleverandører, der har brug for adgang til dine data for at drive eller forbedre tjenesterne på websitet.

Vi sikrer, at sidstnævnte afgiver de garantier, der er nødvendige for at beskytte dine data.

Vi bruger ikke dine data til andre formål, ogvi videresælger eller udlåner ikke nogen data til eksterne enheder.