BÆREKRAFT

VÅR VISJON

Som en familiebedrift fokuserer HAMELIN på langsiktighet istedenfor på kortsiktig profitt.   
Vi tror på menneskers potensial, og vi ønsker å fremme talenter og ferdigheter ved å tilby kundene våre de mest innovative, praktiske og bærekraftige produktene til å hjelpe dem med studier og prosjekter.
I tillegg arbeider vi for å kontinuerlig redusere vårt miljømessige fotavtrykk gjennom produktenes levetid.

OPPFYLLE VÅRT SAMFUNNSANSVAR

  • Våre etiske retningslinjer: HAMELINs mål er å sikre utvikling motivasjon og effektivitet hos medarbeiderne sine ved hjelp av opplæring og styrking av ferdigheter. I 2016 innførte HAMELIN etiske retningslinjer for å sikre et godt og samarbeidende arbeidsmiljø. HAMELIN måler medarbeidernes tilfredshet hvert tredje år basert på følgende kriterier:   Etikk, respekt, troverdighet, stolthet og vennlighet.

  • Kvalitet, HMS og miljøsertifisering: Siden juni 2016 har det integrerte styringssystemet ved 21 av HAMELIN-konsernets europeiske anlegg vært sertifisert i samsvar med ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001. Denne triple sertifiseringen betyr at vi kan fortsette å bygge videre på produktenes kvalitet, kundenes tillit og omtanke for miljøet, samt medarbeidernes arbeidsvilkår.    

REDUSERE VÅRT MILJØMESSIGE FOTAVTRYKK

Målet vårt er å kontinuerlig optimalisere produktene våre for å redusere miljøavtrykket vårt ved hjelp av miljøvennlig design og miljømerking.

  • L.E.D.-programmet vårt (Leading Eco Design): Vi arbeider med å redusere våre produkters miljøavtrykk gjennom deres levetid, fra papirproduksjon og produksjon av notatbøker og dagbøker, til transport og kassering.
OXFORD CO2 Allocation, Sustainability

Virginie Ori, direktør for bærekraftig utvikling

«Vår ecodesign-tilnærming oppfordrer oss til å stille grunnleggende spørsmål som ‘Hvor lenge varer en notatbok?’ og ‘Hvordan brukes den?’. Vår innsats har ført til at 64 % av produktene våre nå er miljømerket.»
 CO2-utslipp fra en notatboks livssyklus

  • Bærekraftig skogdrift: siden 2003 har HAMELIN arbeidet for ansvarlig innkjøp av råmaterialer og bruker kun trær fra bærekraftige skoger og FSC®- eller PEFCTM-sertifiserte leverandører. Disse sertifiseringene er en obligatorisk forutsetning for å kunne levere papir og papp til oss.
  • Miljømerking: For flere år siden forpliktet HAMELIN seg til å innføre en mer miljøvennlig tilnærming til hele produktets livssyklus. I 2016 var OXFORDs notatbøker de første i Frankrike og Europa som fikk den nye EU Ecolabel for papirprodukter. Dette er en anerkjennelse av vår innsats for å ta vare på miljøet, noe som også gjenspeiler målet til de som bruker notatbøkene våre.  

Sertifiseringsdatoer for Hamelins produkter

XFORD Sustainaiblity Dates of certifications for Hamelin products
  • HAMELIN krever at papirleverandørene fremviser miljøgarantier for reduksjon av vannforurensning (COD, AOX, Ntot, Ptot), luftforurensning (SO2, NOx, CO2), avfall og energiforbruk.      
Hva er EUs Ecolabel?
EUs Ecolabel ble innført av Europakommisjonen i 1992 og har som mål å fremheve produkter og tjenester som er mer miljøvennlige.  I 2014 opprettet kommisjonen en ny produktkategori: papirprodukter. Sertifiseringen anerkjenner redusert miljøpåvirkning fra papirprodukter gjennom hele livssyklusen, fra råmateriale til kassering. Dette engasjementet inkluderer faktorer som bruk av sertifisert papir, redusert luft- og vannforurensning, mindre papiravfall og lavere energiforbruk.  Stadig flere OXFORD-produkter har fått merket siden høsten 2016.  Det lar kunder ta bedre valg for miljøet.

 

  • I 2015 ble HAMELIN en del av SOFEA (Sustainable Office European Association), en europeisk forening med hovedkontor i Brussel. Foreningen samler interessenter innenfor kontorrekvisita for å samarbeide og utarbeide et enkelt og pålitelig vurderingssystem for brukere, produsenter og distributører. http://www.sofea.eu/

SKAPE VERDI

For å skape verdi og være innovative er det viktig for HAMELIN og OXFORD å reflektere forventningene og kravene fra forbrukere, kunder og leverandører. Vi har utarbeidet interne prosesser for å forutse nye trender, for å forstå brukerne våre og for å utvikle banebrytende produkter.
For å redusere avfallsmengden, unyttig tidsbruk og unødvendige kostnader har vi innført ledelsesteorien LEAN i Hamelin-konsernet.
Vi har også implementert et sporingssystem for å sikre at vi overholder lovverket.    
Og vi oppfordrer leverandørene våre til å følge prinsippene i våre retningslinjer for bærekraftig forsyningskjede for å sikre at kriterier for økonomi og bærekraft ivaretas i deres virksomhet.