BÆREDYGTIGHED

VORES VISION

Som familieejet koncern har HAMELIN øje for udviklingen på langt sigt i stedet for udelukkende at fokusere på kortsigtet profit.   
Vi tror på det menneskelige potentiale og lægger vægt på at fremme talent og kompetencer ved at tilbyde vores forbrugere de mest nyskabende, anvendelige og bæredygtige produkter som støtte i deres studier og til deres projekter.
Desuden er vi engageret i løbende at reducere vores miljømæssige fodaftryk gennem hele produktets livscyklus.

OPFYLDELSE AF VORES SOCIALE ANSVAR

  • Vores adfærdskodeks: Det er HAMELINs mål at sikre sine medarbejderes udvikling, motivation og effektivitet gennem uddannelse og kompetenceforbedring. I 2016 indførte Hamelin et adfærdskodeks, der udstikker de vigtigste retningslinjer, som kan fremme et venskabeligt og samarbejdsorienteret arbejdsmiljø. HAMELIN måler medarbejdertilfredsheden hvert tredje år ud fra følgende kriterier:   etik, respekt, troværdighed, stolthed, venlighed.

  • Kvalitet, sikkerhed på arbejdspladsen og miljøcertificering: Siden juni 2016 har det integrerede ledelsessystem på 21 af Hamelin-koncernens europæiske arbejdssteder været certificeret i henhold til ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001. Denne tredobbelte certificering betyder, at vi kan fortsætte med at forbedre produkternes kvalitet, kundetilliden og vores miljøindsats foruden arbejdsvilkårene for vores medarbejdere.     product’s quality, customer confidence and environmental performance, as well as employee working conditions.    

REDUKTION AF VORES MILJØMÆSSIGE FODAFTRYK

Det er vores mål løbende at revidere vores produkter for at optimere deres miljømæssige fodaftryk ved hjælp af økodesign og miljømærkning.

  • Vores L.E.D.-program (Leading Eco Design): Vi arbejder på at reducere vores produkters miljømæssige fodaftryk gennem hele deres livscyklus fra papirproduktion og fremstilling af notesbøger og kalendere til transport og bortskaffelse.
OXFORD CO2 Allocation, Sustainability

Virginie Ori, direktør for bæredygtig udvikling

”Vores tilgang baseret på økodesign inspirerer os til at stille grundlæggende spørgsmål som: ’Hvad er en notesbogs levetid’, og ’hvordan bliver den brugt’.  Takket være vores hårde arbejde har 64 % af vores produkter nu opnået et miljømærke.”
 CO2-udledninger gennem en notesbogs livscyklus

  • Bæredygtig skovforvaltning: Siden 2003 har HAMELIN arbejdet ud fra en ansvarlig indkøbspolitik for råmaterialer, der går ud på udelukkende at anvende træ fra bæredygtigt forvaltede skove og lovlige FSC®- eller PEFCTM-certificerede tømmervirksomheder. Disse certificeringer er en obligatorisk forudsætning for vores papir- og papleverandører.
  • Miljømærkning: For flere år siden forpligtede HAMELIN sig til at indføre en mere miljømæssigt ansvarlig tilgang, der omfatter hele produktlivscyklussen. I 2016 blev OXFORDs notesbøger de første i Frankrig og Europa, der fik EU’s helt nye miljømærke for papirprodukter. Det er en anerkendelse af vores løbende engagement i at beskytte miljøet, som igen afspejler ambitionerne hos brugerne af vores notesbøger.  

Certificeringsdatoer for Hamelins produkter

XFORD Sustainaiblity Dates of certifications for Hamelin products
  • HAMELIN kræver af sine papirleverandører, at de fremlægger miljømæssige garantier for reduktion af vandforurening (COD, AOX, Ntot, Ptot), luftforurening (SO2, NOx, CO2), affald, der sendes til lossepladser, samt energiforbrug.        
Hvad er EU's miljømærke?
EU’s miljømærke blev indført i 1992 af Europa-Kommissionen for at fremhæve produkter og tjenester, der er mere miljøvenlige.  I 2014 oprettede Kommissionen en ny kategori af produkter, nemlig papirprodukter. Mærket certificerer, at papirprodukter har en reduceret miljøbelastning gennem hele deres livscyklus fra råvare til bortskaffelse. Dette tilsagn omfatter faktorer som brugen af certificeret papir, reduceret luft- og vandforurening, mindre papirspild og lavere energiforbrug.  Et voksende antal Oxford-produkter er blevet tildelt mærket siden efteråret 2016.  Det medfører den fordel, at kunderne får mulighed for at træffe mere velinformerede valg om miljøpåvirkningen.

 

  • I 2015 blev Hamelin medlem af SOFEA (Sustainable Office European Association), en europæisk forening med hjemsted i Bruxelles for aktører inden for kontorforsyning, som samarbejder om at udvikle en enkel, troværdig europæisk vurderingsordning for brugere, producenter og distributører. http://www.sofea.eu/

VÆRDISKABELSE

For at skabe værdi og være nyskabende er det vigtigt, at HAMELIN og OXFORD afspejler forbrugernes, kundernes og leverandørernes forventninger og behov. Der er blevet indført interne processer, der har til formål at forudse nye tendenser, opnå en forståelse af vores brugere og udvikle banebrydende produkter.
For at reducere spild, spildtid og unødvendige udgifter har vi indført lean management i Hamelin-koncernen.
Vi har også implementeret et system til at holde øje med lovgivningen for at sikre fuld efterlevelse af loven.    
Og sluttelig opfordrer vi vores leverandører til at følge principperne i vores politik for en bæredygtig forsyningskæde for at sikre, at de inddrager økonomiske kriterier og bæredygtighedskriterier i deres aktiviteter.