ZRÓWNOWAŹONY ROZWÓJ

NASZA WIZJA

Rodzinna Grupa HAMELIN może sobie pozwolić na długoterminową wizję rozwoju, ponieważ nie musi koncentrować się na osiąganiu krótkoterminowych zysków.
Wierzymy w potencjał ludzi; chcemy rozwijać ich talenty i umiejętności, oferując coraz bardziej innowacyjne, użyteczne i trwałe produkty, które będą wspierać ich naukę i projekty.
Ponadto, jesteśmy zaangażowani w prowadzenie ciągłej poprawy odnośnie sposobu, w jaki nasza działalność wpływa na środowisko w ciągu całego cyklu życia naszych produktów.


ZAPEWNIENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ

Nasz kodeks etyczny: Celem Grupy HAMELIN jest zapewnienie rozwoju, motywacji i wydajności swoich pracowników poprzez odpowiednie szkolenia i rozwój ich umiejętności. W 2016 r. Grupa HAMELIN wdrożyła kodeks etyczny, który ma na celu dostarczenie podstawowych wytycznych wspierających tworzenie przyjaznego i pozytywnego środowiska pracy. Co 3 lata HAMELIN mierzy zadowolenie swoich pracowników, analizując następujące kryteria: Etyka; Szacunek; Wiarygodność; Duma; Życzliwość.
Certyfikat Jakości, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska: Od 30 czerwca 2016 r. 21 europejskich zakładów należących do Grupy HAMELIN posiada certyfikaty zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, 14001 i OHSAS 18001. Ta potrójna certyfikacja pozwala nam na stałe podnoszenie jakości, zaufania klientów i efektywności środowiskowej oraz polepszanie warunków pracy naszych pracowników.

ZMNIEJSZENIE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

Nieustannie zastanawiamy się nad koncepcją naszych produktów i staramy się zoptymalizować ich wpływ na środowisko naturalne poprzez eko-projektowanie i uzyskiwanie oznakowań ekologicznych.

  • Nasz program L.E.D. (Leading Eco Design): Staramy się ograniczyć wpływ naszych produktów na środowisko naturalne przez cały okres eksploatacji: od etapu produkcji papieru, poprzez proces wytwarzania zeszytów i terminarzy i ich transportu, aż do zakończenia ich eksploatacji.

Emisja CO2 w trakcie cyklu produkcji i użytkowania zeszytu

Emisja CO2

Virginie Ori, dyrektor działu Zrównoważonego rozwoju

 „Nasza koncepcja eko-projektowania sprawia, że zadajemy sobie pytania o fundamentalnym znaczeniu: „Jaka jest żywotność zeszytów? Jakie są zwyczaje ich użytkowników?” Nasze starania pozwoliły nam uzyskać oznakowanie ekologiczne dla 64% naszych produktów.”

  • Odpowiedzialna gospodarka leśna: od 2003 r. HAMELIN angażuje się w politykę odpowiedzialnego zaopatrzenia w surowce, wykorzystując wyłącznie papier pochodzący od odpowiedzialnych dostawców, posiadających certyfikat FSC® lub PEFCTM (BV-COC-140231).
  • Oznakowanie ekologiczne: Grupa HAMELIN jest od kilku lat silnie zaangażowana we wdrożenie odpowiedzialnego podejścia do kwestii ochrony środowiska, które uwzględnia cały cykl życia produktów. W 2016 r. zeszyty OXFORD jako pierwsze we Francji i w Europie uzyskały nowe oznakowanie ekologiczne Europejskie Oznakowanie Ekologiczne dla wyrobów papierniczych! Jest to oficjalny wyraz uznania dla jej codziennego zaangażowania w ochronę środowiska, które jest zgodne z aspiracjami użytkowników zeszytów.
Europejskie Oznakowanie Ekologiczne, co to takiego?
Europejskie Oznakowanie Ekologiczne zostało utworzone w 1992 roku przez Komisję Europejską w celu wyróżnienia towarów i usług, które są bardziej przyjazne dla środowiska. W 2014 r. Komisja utworzyła nową kategorię produktów, a mianowicie produkty papiernicze. Etykieta ta wyróżnia produkty papiernicze, które mają ograniczony wpływ na środowisko od etapu pozyskiwania surowca aż do chwili wycofania z eksploatacji. Zobowiązanie, jakie Grupa HAMELIN przyjęła na siebie uwzględnia zastosowanie certyfikowanego papieru, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i wody, zmniejszenie ilości odpadów papieru i redukcję zużycia energii. Począwszy od początku roku szkolnego 2016/17 coraz więcej produktów OXFORD posiada certyfikat. Jakie są z tego korzyści? Pomagamy użytkownikom zeszytów w dokonywaniu najlepszego wyboru w odniesieniu do kwestii ochrony środowiska.
  • Hamelin wymaga od swoich dostawców papieru przedstawienia gwarancji środowiskowych w odniesieniu do zmniejszenia zanieczyszczenia wody (COD, AOX, NTot PTot), powietrza (SO2 NOx CO2), ograniczenia ilości odpadów stałych przenikających do gleby oraz redukcji zużycia energii. 
  • Od 2015 r. Grupa HAMELIN jest członkiem SOFEA (Sustainable Office Environmental Association), europejskiego stowarzyszenia z siedzibą w Brukseli, które grupuje dostawców artykułów biurowych i stara się opracować łatwy i wiarygodny europejski system ratingowy na potrzeby wszystkich użytkowników, producentów i dystrybutorów: http://www.sofea.eu/

TWORZENIE WARTOŚCI

Aby móc stworzyć nowe wartości i wdrażać innowacje, w HAMELIN i OXFORD razem wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania naszych klientów i dostawców. Wprowadziliśmy odpowiednie procedury wewnętrzne, które umożliwiają przewidywanie nowych trendów, zrozumienie wymagań użytkowników i rozwijanie innowacyjnych produktów.
Wdrożyliśmy także koncepcję zarządzania LEAN, która koncentruje się na zmniejszeniu ilości odpadów, skróceniu czasów przestojów i ograniczeniu kosztów.
Dodatkowo stosujemy system monitorowania prawodawstwa, aby upewnić się, że nasza działalność jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami.
Zachęcamy także naszych dostawców do przestrzegania zasad określonych w naszej Polityce łańcucha zrównoważonych dostaw; w ten sposób możemy upewnić się, że ich działalność uwzględnia kryteria ekonomiczne oraz kryteria zrównoważonego rozwoju.