DUURZAAM

ONZE VISIE

HAMELIN kan zich als familiebedrijf veroorloven een langetermijnvisie te hebben en niet alleen kortetermijnwinst te beogen.
Wij geloven in het potentieel van de mens en willen talenten en capaciteiten vrijmaken door onze consument de meest innoverende, nuttige en duurzame producten te bieden, die hem kunnen begeleiden bij zijn opleiding of zijn projecten.
Wij beloven overigens dat wij onze ecologische voetafdruk tijdens de levenscyclus van het product voortdurend zullen verbeteren.


ONZE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

  • Onze ethische code: de doelstelling van HAMELIN is te zorgen voor de ontwikkeling, de motivatie en de doeltreffendheid van zijn werknemers dankzij scholing en verbetering van competenties. In 2016 heeft HAMELIN een Ethische Code opgesteld met als doel de hoofdlijnen aan te geven die een prettige en positieve werkomgeving kunnen bevorderen. HAMELIN meet elke 3 jaar de tevredenheid van zijn werknemers op basis van de volgende criteria: Ethiek, Respect, Geloofwaardigheid, Trots, Gezelligheid.
  • Certificering Kwaliteit, Gezondheid en Veiligheid en Milieu: sinds 30 juni 2016 zijn 21 Europese vestigingen van de groep HAMELIN gecertificeerd voor hun geïntegreerd managementsysteem volgens ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001. Met deze drievoudige certificering kunnen wij de kwaliteit, het vertrouwen van onze klanten, de milieuprestaties evenals de arbeidsomstandigheden van onze werknemers voortdurend verbeteren.

DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VERKLEINEN

Onze doelstelling is om voortdurend na te denken over onze producten door hun ecologische voetafdruk te optimaliseren dankzij ecodesign en eco-etikettering.

  • Ons L.E.D (Leading Eco Design) Programma: wij werken aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk van onze producten tijdens hun hele levensduur: productie van papier, fabricage van schriften en agenda's, transport en levenseinde.

CO2-uitstoot van het leven van een schrift

OXFORD Allocation of CO2 Emissions

Virginie Ori, directrice Duurzame Ontwikkeling

 'Onze ecodesign-benadering stimuleert ons fundamentele vragen te stellen, zoals "Wat is de levensduur van een schrift? Wat zijn de gewoonten van de gebruikers?" Door onze inspanningen hebben we 64% van onze producten kunnen certificeren met een ecolabel.' »

  • Verantwoord bos beleid sinds 2003, HAMELIN heeft zich gecommiteerd aan een verantwoordelijk grondstoffen beleid voor ruwe materialen, waarbij uitsluitend papier gebruikt wordt van FSC® of PEFCTM (BV-COC-140231)  gecertificeerde bronnen.
  • Het ecolabel: HAMELIN zet zich al jaren in voor een meer verantwoorde en milieuvriendelijke benadering waarbij rekening wordt gehouden met de volledige levenscyclus van de producten. In 2016 krijgen de OXFORD schriften als eerste in Frankrijk en in Europa het nieuwe Europees Ecolabel voor kantoormateriaal van papier! Dit is een officiële erkenning van de dagelijkse investering ten bate van het milieu, in overeenstemming met de ambities van de gebruikers van schriften.
Wat is het Europees Ecolabel?
Het EU Ecolabel is gecreëerd in 1992 door de Europese Commissie om producten en diensten te onderscheiden die milieuvriendelijker zijn. In 2014 heeft de Commissie een nieuwe categorie producten gecreëerd: kantoormateriaal van papier. Met dit label kan de beperkte milieu-impact van kantoormateriaal van papier over de gehele levenscyclus worden gecertificeerd, vanaf de grondstof tot aan het levenseinde van het product. Deze verbintenis houdt rekening met het gebruik van gecertificeerd papier, de beperkte lucht- en watervervuiling, de vermindering van het percentage papierafval en het energieverbruik. Een groeiend deel van de OXFORD-producten heeft het label sinds het begin van het schooljaar in 2016 gekregen. Het voordeel? De gebruikers van schriften in staat stellen de beste keuzes te maken in termen van milieu-impact.
  • Hamelin eist van zijn papierleveranciers milieugaranties zoals minder watervervuiling (COD, AOX, NTot PTot), minder luchtvervuiling (SO2 NOx CO2), minder vaste afvalstoffen begraven in de grond en minder elektriciteitsverbruik.
  • Sinds 2015 is HAMELIN betrokken bij SOFEA (Sustainable Office Environnemental Association), een Europese vereniging die is gevestigd in Brussel, waarin spelers op het gebied van kantoorartikelen werken aan het gemeenschappelijke doel om voor de gebruikers, fabrikanten en distributeurs een eenvoudig en geloofwaardig Europees beoordelingssysteem te creëren.   http://www.sofea.eu/

WAARDE CREËREN

Om waarde te creëren en te innoveren, is het belangrijk voor HAMELIN en OXFORD om te luisteren naar de verwachtingen en behoeften van de consumenten, klanten en leveranciers. Er zijn interne methoden opgezet om te anticiperen op nieuwe tendensen, de gebruikers te begrijpen en innoverende producten te ontwikkelen.
Wij hebben LEAN-management ingesteld, dat zich concentreert op het verminderen van afval, van verspilde tijd en van kosten.
Wij zorgen er overigens voor in overeenstemming met de wet te werken door een systeem om wetgeving te bewaken.
Ten slotte moedigen wij onze leveranciers aan de principes te volgen die zijn vastgesteld in ons Beleid van een duurzame bevoorradingsketen om er zeker van te zijn dat zij voor hun prestaties rekening houden met de economische en duurzame criteria.